No3871模特安然Maleah人妻主题私房半脱露超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真77P安然秀人网

No3871模特安然Maleah人妻主题私房半脱露超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真77P安然秀人网

久利则为气陷于大阳,而不上举,又当于升补中兼利小便也。偏弦者,饮也,故当下之;双弦者,寒也,不当下也。

 两颧深红赤色者,主阴火上乘,虚损劳疾也。方氏曰:胎动胎漏皆下血,而胎动有腹痛,胎漏无腹痛,故胎动宜行气,胎漏宜清热魏荔彤曰:胎与衃之辨,当于血未断之前三月求之。

乃妇人恒有之病,不过活瘀导气,调和冲任,足以愈之。 怒者,肝之志,故病则好怒也。

干呕吐涎沬者,以半夏干姜散,温中止呕也。哕而手足厥,乃胃阳虚,是吴茱萸汤证也。

疸发于阴者,人必呕逆,呕逆者,阴里为之也。必认证果真,方可用此。

疫毒能死六畜,其肉必有疫毒,故不可食。 师曰:病有奔豚,有吐脓,有惊怖,有火邪,此四部病,皆从惊发得之心中风者,翕翕发热,不能起,心中饥,食即呕吐。

Leave a Reply